१७ आश्विन २०७९, सोमबार - Monday 03 October 2022

 • Advertisement skip this

  शुद्धोधन गाउँपालिकाका मा निःशुल्क रुपमा रगत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्झौता

  शुद्धोधन गाउंपालिका कार्यालय र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीरुपन्देही जिल्ला शाखा अन्तर्गतको रक्तसंचार सेवा केन्द्र, वुटवल (यस पछि “रक्तसंचार सेवा वुटवल बीच शुद्धोधन गाउँपालिकाका बासिलाई  निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा देहाय वमोजिम शर्त पालना गर्ने दुवैपक्षका प्रतिनिधिहरुबीच सहमती भई यस सम्झौता शुध्दोधन गाउँ पालिकाकाे कार्यालयमा पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष कार्यालय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यपालिका प्रतिनिधि र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रुपन्देहीका जिल्ला सभापति प्रेमलाल उदाश,रक्त संञ्चार सेवा संयोजक कृष्णा पंगेनी,रक्त संचार सदस्य सचिव राधा ज्ञवाली शर्मा,लगायत हरुकाे उपस्थितिमा सो सम्झौता कार्यक्रम भएको थियो।मुख्य उदेश्य हरुमा शुद्धोधन गाउँपालिकाका बासिन्दालाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने ।शुद्धोधन गाउँपालिकावाट रक्तसंचार सेवा बुटवलको लागि शुद्धोधन गाउँपालिका भित्र रगत संकलन कार्यमा सहयोग गर्ने ।सहमतिका बुदाँ तथा शर्तहरु :शुद्धोधन गाउँपालिकाका वासिन्दालाई प्राथमिकताको आधारमा रक्तसंचार सेवा बुटवल भैरहवाले गाउँपालिकाका बासिन्दालाई नगरपालिकाले सोधभर्ना गर्ने गरी निःशुल्क उपलब्ध गराउने छ।रुपन्देही जिल्लाको रक्तसंचार सेवा बुटवल र भैरहवाले तोकेको शुल्कमा रक्तसंचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ।गाउँपालिकाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रक्तसंचार सेवा केन्द्र बुटवल, रुपन्देहीलाई सेवा शुल्कवापतको पेश्की रकम अग्रिम रुपमा उपलब्ध गराउन सक्ने छ।रक्तसंचार सेवा वुटवल र भैरहवाले रक्तसंचार सेवाको खर्च विवरण सहितको प्रतिवेदन प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र विल सहित गाउँपालिका समक्ष आइपुग्ने गरी पठाउनु पर्नेछ।अग्रिम रुपमा जम्मा भएका रकम भन्दा वढी बिल भरपाई फछ्यौट गरी पालिकाले शोधभनी रकम उपलब्ध गराउने छ।यसरी “रक्तसंचार सेवा बुटवल र भैरहवा ले आर्थिक प्रतिवेदन पठाउँदा सेवा प्रदान गरिएको व्यक्तिको नामावली र उपलब्ध गराइएको रगत वा रक्ततत्वको किसिम तथा लागेको शुल्क सहित निम्न कागजातहरु संलग्न गर्नेछ।क.निःशुल्क रगतको सेवा लिनुपर्ने वा लिएका व्यक्ति गाउँपालिकाको बासिन्दा भएको प्रमाणित हुने कुनै किसिमको कागजात ( नागरिकता, मतदाता परिचय पत्र, चालक अनुमति पत्र राहदानी पत्र आदिका आधारमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ख)आपतकालिन अवस्थामा आकस्मीक रगत लिनु पर्ने भई सम्बन्धित व्यक्तिले अन्य कागजात पेश गर्न नसकेको अवस्थामा रगतको शुल्क नगद भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रक्तसञ्चार सेवाबाट तयार गरिएको फारममा सम्बन्धित पालिका अध्यक्ष / उपाध्यक्ष वा वडा अध्यक्षसँग फोन वार्ता प्रमाणित भएको जानकारी खुल्ने गरि पालिका अध्यक्ष / उपाध्यक्ष वा वडा अध्यक्षको नाम र मोबाइल नम्बर उल्लेख गर्नु पर्नेछ र सो फारमको प्रतिलिपि समावेश गरि पठाउनु पर्नेछ ।अस्पतालमा लगिएको रगत प्रयोग नभएमा गुणस्तर नविगारी फिर्ता गर्न गराउन विरामीका आफन्तलाई उत्प्रेरित गराउने संयुक्त जिम्मेवारी हुनेछ । त्यस्तै, गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रक्तदान उत्प्रेरणा कार्यक्रम आयोजना गर्न गराउन गाउँपालिकाले वार्षिक कार्यक्रमको योजना बनाई कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनेछ।गाउँपालिकाले हरेक वडाहरुमा पालो मिलाई कम्तीमा वर्षको २ वटा रक्त संकलन शिविर रक्तसंचार सेवाको प्राविधिक सहयोगमा आयोजना गर्नेछ ।
  गाउँपालिकावाट रक्तसंचार सेवा बुटवलको अन्य प्रशासनिक खर्चमा सहयोग पुग्ने गरि वार्षिक
  रुपमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
  आपसी सहमतीमा सम्झौताको अवधि र शर्त थपघट गर्न गराउन सकिने छ।प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १ पटक दुवै पक्षको सहभागितामा समीक्षा बैठक आयोजना गरिने छ ।
  यो सम्झौताको अवधि २०८३ साल असार मसान्तसम्म हुने सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

  Comment

  लोकप्रिय